راه حل ها 

مگا پرومو

"مگا پرومو بازی ای است که به کاربران تلفن همراه اجازه می دهد تا در مسابقات روزانه پرسش و پاسخ شرکت کنند و برای دریافت جوایز تلاش کنند. این جوایز تنوع بسیاری دارد و ممکن است از پول نقد، ماشین، خانه و یا هرچیز دیگری که برای کاربران جذابیت دارد باشد. هربازی براساس بازار و نیازهای کاربران مفهوم خود را دارد. مگاپرومو به عنوان یک بازی پیامکی شناخته میشود. اپراتور در تمام شبکه های رسانه ای از جمله پیام بالک و پایگاه کاربران فعال تبلیغات انجام میدهد. مگاام به اپراتورهای تلفن همراه این اجازه را می دهد تا با کلیک بر روی یک دکمه مگاپرومو خود را ایجاد کنند. این همچنین به اپراتورهای تلفن همراه اجازه می دهد تا هر مگا پرومویی را نظارت و تنظیم کند: سیستم امتیازگیزی الگوریتم تشویق کاربران روش شناسی تبلیغات سیستم اطلاع رسانی و غیره ... "

© Copyright 2018 PASKA- All rights reserved.