راه حل ها 

نرم افزارهای تلفن همراه

تلفن همراه دیگر یک جایگزین نیست باکه به یک ضرورت تبدیل شده است. پاسکا می تواند به شما کمک کند تا به حداکثر سود از سرمایه گذاری در توسعه نرم افزارهای تلفن همراه دست پیدا کنید. ایجاد نرم افزارهای موفق نیازمند تخصص و مهارت است. در طی سالیان، ما یک تیم با کلاس جهانی ساخته ایم که شامل ایده پردازها، طراحان و توسعه دهندگان است. با تیم نخبه توسعه تلفن همراه، پاسکا پاسکا در خط مقدم ایجاد نرم افزارهای کاربردی، نوآورانه و الهام بخش قرار دارد. توسعه دهندگان برنامه های تلفن همراه ما این اجازه را می دهد تا به پتانسیل پنهانی که در استفاده از تلفن همراه در تمام بسترها از جمله آیفون، آی پد، اندروید و ویندوز فون وجود دارد برسیم.
توسعه چند پلت فرمی برنامه های چند پلت فرمی تلفن همراه
 توسعه برنامه های سفارشی تلفن همراه
 توسعه برنامه های آیفون
 توسعه برنامه های آی پد
 توسعه برنامه های ویندوز فون
 توسعه برنامه های خدماتی موقعیت محور
  توسعه برنامه های شبکه اجتماعی
 توسعه برنامه های موتور تبلیغات و تبلیغات تلفن همراه
 طراحی و توسعه وبسایت تلفن همراه

© Copyright 2018 PASKA- All rights reserved.