راه حل ها 

راهکار هاستینگ

"با استفاده از شاهکار نرم افزاری تحویل.پاسکا یک راح حل برومند را طراحی کرده برای ارائه دهندگان محتوا تا میزبان راه حل ها و خدمات باشد. ایجاد یک سرویس الان اسان تر است.با تداخل دوستانه کاربر.اجازه میدهد که ارائه دهندگان سرویس های خود را کاملا کنترل کنند.علاوه بر این "

© Copyright 2018 PASKA- All rights reserved.